Κατάλογος
Καλάθι

Οδηγός Αγοράς για τις Ταινίες LED & Neon

Οδηγός Αγοράς για τις Ταινίες LED & Neon

Επιλογή Εξαρτημάτων

Παρακάτω έχω Ομαδοποιήσει τις Ταινίες LEDController μαζί με τα Εξαρτήματα τους τα Τροφοδοτικά τους και ότι άλλο θα Χρειάστίτε για την Κακασκευή σας ανά Τάση τροφοδοσίας 12V , 24V , 220V .  Οπότε αν θέλετε να Επιλέξετε εξαρτήματα για  προϊόντα , ταινίες LED , Controller ή Τροφοδοτικά που Ήδη έχετε είναι Ιδανικό να Επιλέξετε μία από τις Παρακάτω κατηγορίες.

Ταινίες LED 12V

Ταινία LED 12V

Ταινία LED 12V

Ταινίες LED 220V

Ταινία LED 220V

Ταινία LED 220V

Ταινίες LED 24V

Ταινία LED 24V

Ταινία LED 24V

Ταινία LED 24V

Ταινία LED 24V

Σωλήνες NEON OVALE

NEON OVALE 220V

NEON OVALE 220V

NEON OVALE 24V

NEON OVALE 24V

Σωλήνες NEON TUBE

NEON TUBE 220V

NEON TUBE 220V

NEON TUBE 24V

NEON TUBE 24V

Φωτοσωλήνες LED 220V & Εξαρτήματα

Φωτοσωλήνες LED

Φωτοσωλήνες LED DIODE